– Det er på en måte vedtatt og opplest at det er lakselusen som har den store skylden, men jeg tror det er så mange andre faktorer som også påvirker villaksen. Vi