I siste ukesrapport fra Norges Råfisklag, er meldingen at det fiskes rikelig med taskekrabbe fra Helgeland og sørover. – Ja, vi