Sjømatnæringen skapte for første gang verdier for over 100 milliarder kroner. De siste ti årene har norsk sjømatnæring doblet verdiskapingen. 2018 ble det historiske året, skriver NRK.no og viser til en fersk analyse av norsk sjømatnæring som ble sluppet i dag