Maksimalkvotene for periode to og tre fastsettes til 8 tonn. Den garanterte kvoten for fartøy med største lengde