Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet onsdag.

Avtalen som ble signert onsdag, åpner for at partene kan avtale å bytte fiskekvoter, og at britiske og norske fiskere kan fiske i hverandres soner. Avtalen vil tre i kraft fra 1. januar 2021.

Historisk avtale

Adgang til å fiske i hverandres soner og bytte av fiskekvoter vil bli gjort gjennom årlige fiskeriavtaler, som i dag, viser departementet til. Andre deler av fiskerisamarbeidet i Nordsjøen vil bli regulert av en egen trepartsavtale mellom EU, Norge og Storbritannia.

Avtalen – Fisheries Framework Agreement – blir den første rammeverksavtalen som har blitt sikret av Storbritannia som en uavhengig kystnasjon utenfor EU. Det er også Storbritannias første uavhengige fiskeriavtale på over 40 år.

Store verdier

Den britiske flåten fisker hvert år fisk i norske farvann til en verdi av rundt 380 millioner kroner i norske farvann.

«Avtalen vil sikre det rettslige grunnlaget for årlige forhandlinger om tilgang og fiskemuligheter, og en plattform for samarbeid når det gjelder bærekraftig fiskeriforvaltning», viser den britiske ambassaden i Oslo til, i en pressemelding.

- Denne avtalen vil passe på at både norske og britiske interesser innenfor fiskeri ivaretas og vil hjelpe oss å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid, sier Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, i en uttalelse.

Videre fiskerisamarbeid med EU

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier i en uttalelse at hun er glad for at avtalen er på plass, og at den vil legge til rette for et bredt fiskerisamarbeid med et viktig land for Norge.

Ine Eriksen Søreide, utenriksminister (H) Foto: Ilja C. Hendel

– Avtalen ivaretar våre forpliktelser etter havretten til å samarbeide med andre kyststater om delte fiskebestander i tråd med moderne prinsipper om bærekraftig forvaltning, økosystembasert tilnærming og føre-var-prinsippet. Vi skal også videreføre det gode samarbeidet vi har med EU om fiske i Nordsjøen. Vi ser frem til å få på plass en trilateral avtale mellom Norge, Storbritannia og EU om forvaltningen av felles bestander i Nordsjøen når brexit blir en realitet, sier Søreide i en uttalelse.

Departementet viser til at avtalen legger til rette for fiskerisamarbeid om kontroll, lisensiering og forskning. I tillegg vil den gi partene mulighet til å avtale gjensidig rett til hverandres fiskerisoner, samt bytte av fiskekvoter.

Avtalen ble undertegnet digitalt med Storbritannias miljøminister George Eustice, Norges fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, og Norges ambassadør til Storbritannia, Wegger Strømmen, til stede.