– Tallenes tale er tydelig. Det er tatt 367 hval til nå i år, mot 517 til samme tid i fjor. 11 båter har vært i aktivitet, mot 16 i fjor.