Havforskningsinstituttet planlegger ulike forsøk med fangstkontroll i not, fiskevelferd og kvalitet i ringnotfiske etter NVG-sild, og ønsker derfor å leie et ringnotfartøy. Forsøkene skal fortrinnsvis gjennomføres i perioden 24. februar til 4. mars 2020.

HI viser til at avgang- og ankomsthavn er Bergen. Fartøyet må ha tilgjengelig en restkvote på minst 200 tonn sild når forsøkene starter.

Konkurransene er kunngjort på Doffin.