Midlene Havforskningsinstituttet (HI) har fått i forbindelse med regjeringens tredje tiltakspakke under koronakrisen som ble kjent før sommeren, skal gå til oppgradering av eksisterende forskningsfartøy, samt til ett nytt kystfartøy.

110 millioner til et nytt, kystgående forskningsfartøy, og rett under 50 millioner til oppgradering og vedlikehold av eksisterende fartøy, melder instituttet på sine nettsider.

Tar sikte på kontrakt før nyttår

Arbeidet med anskaffelsen av nytt kystfartøy startet kort tid etter bevilgningen. 14. august var konkurransen kunngjort på Doffin og TED, viser instituttet til.

Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse med forhandling. Det er en to-trinns prosess: først kunne interesserte leverandører sende en forespørsel om å delta i konkurransen, og så har oppdragsgiver (HI) invitert utvalgte leverandører til å levere tilbud.

– Vi er nå i gang med trinn to av prosessen, og målet er å tildele kontrakt for design og bygging av nytt kystforskningsfartøy før årsskiftet, forteller innkjøpssjef Trond Aarheim Nilsen.

Stor oppgradering

Midlene til oppgradering og vedlikehold blir fordelt mellom seks forskningsfartøy. Det største kakestykket går til «G.O. Sars», som ble levert i 2003 og nå skal oppgraderes for 17,6 millioner kroner, viser instituttet til.

Pengene går blant annet til opprusting av tekniske og vitenskapelige system, ny mann over bord-båt (MOB), nytt havneaggregat og system for behandling av ballastvann i tråd med nye miljøkrav.

I tillegg skal blant annet 30-åringen «Johan Hjort» og 27 år gamle «Kristine Bonnevie» få ny eller oppgradert akselgenerator, oppgraderte vinsjer og fornying av møbler og interiør.

Noe av arbeidet på båtene er eller blir utført i år, mens brorparten skal gjøres på verksted våren 2021, opplyser HI.

Les også: