En storstilt aksjon i sommer har tatt sikte på å få fjernet Austevoll-tråleren «Northguider» fra isødet, ledet an av det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage. Kystverket har med bakgrunn i Svalbardmiljøloven pålagt rederiet Opilio AS å hindre miljøskade og fjerne vraket. Tirsdag kunne Kystverket melde at tråleren nå er fjernet.

Uten sidestykke

Det har aldri tidligere vært gjennomført vrakfjerning så langt nord. Til Fiskeribladet sa prosjektleder Rune Bergstrøm i juli at operasjonen er uten sidestykke i norske farvann:

Seksjonsleder Rune Bergstrøm i Kystverket Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten

- Det har aldri vært utført en slik operasjon så langt nord. En må seile rundt hele Svalbard for å komme seg hit. Hinlopenstretet ligger ekstremt langt unna. Kommunikasjon er begrenset og skjer nesten utelukkende via satellittelefon. Lokasjonen er veldig utfordrende. I norske farvann har det aldri vært utført en lignende operasjon tidligere, sa Bergstrøm.

Måtte avbryte

Fjorårets forsøk med oppretting, tetting og deretter slep til fastlandet, måtte avbrytes på grunn av uvanlig vanskelige vær- og isforhold.

Siste fase har nå i sommer vært å få delt opp tråleren i mindre deler (ca. 50 deler) som løftes over på en lekter for så å fraktes bort.

Usikkert hvor vrakdelene ender opp

Bergstrøm forteller til Fiskeribladet onsdag i 12-tiden at to lektere som er lastet med vrakdelene av tråleren, nå er på vei inn til Longyearbyen.

- De er vel bare en time unna kai, bare. Planen nå er å ta alt over på en lekter, før det skal fraktes videre. Planen var å levere til Norscrap West på Hanøytangen. Men jeg tror de er ute og "shopper" litt nå etter hvor det er økonomisk mest gunstig å levere. Hvis de bestemmer seg Nederland, må de sørge for at de har nødvendige import- og eksporttillatelser. Vi i Kystverket kan ikke bestemme hvor de skal gå, påpeker Bergstrøm.

- Helt urørt

Gjennomføringen av aksjonen betegner Rune Bergstrøm ved Beredskapsavdelingen som en suksess, selv om det har vært noen utfordringer underveis.

- Operasjonen ble ferdig to uker før de hadde regnet med. Nå var vi der i helgen og kontrollerte området hvor tråleren har ligget for å sjekke at det ikke lå noe igjen, forteller han.

Dessverre var det full storm, slik at Kystverket og Sysselmannen ikke hadde anledning til å dra ut med lettbåt. Men etter å ha studert både før- og etterbilder, samt videoopptak, er konklusjonen at alt av vrakgods er fjernet. Jernavfall var tatt over i en lekter med magnet, mens dykkere hadde fjernet annet materiale.

- Det er veldig fint å se at det ser helt urørt ut hvor de har arbeidet - til og med på havbunnen er det vanskelig å finne spor på at de har arbeidet, sier Bergstrøm som medgir at det er "utrolig deilig" at operasjonen nå er i mål.

Kystverket opplyser at de også har sjekket hvordan vrakdelene nå sikres og transporteres på slepet fra Hinlopen og ned til fastlandet.

Syv fartøy (to norske) og mer enn 80 mannskaper har vært i virksomhet i Hinlopen denne sommeren.

Gjennomføringen av aksjonen betegner Rune Bergstrøm ved Beredskapsavdelingen som en suksess, selv om det har vært noen utfordringer underveis. Foto: Kystverket