Det skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet skal bygge verdens største gjennomstrømningsanlegg som kombinerer det beste fra tradisjonell oppdrett i sjø med fordelene fra landbaserte anlegg.

Har gjennomført tester

Andfjord Salmon fremhever at laksen skal få meget god plass i bassenget, noe som gir høy fiskevelferd og god vekst.

- Visjonen er å bygge et fremtidsrettet anlegg, som står for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Vårt viktigste fortrinn er det rene sjøvannet, som gjør oss i stand til å levere en høykvalitets laks som markedet etterspør, sier daglig leder Roy Bernt Pettersen i Andfjord AS.

Andfjord Salmon har gjennomført tester og brukt anerkjente eksterne konsulenter og forskningsmiljøer for å dokumentere at anlegget har lave driftskostnader og minimalt energiforbruk, med null fare for rømning, redusert dødelighet og optimal fiskevelferd.

Fisk i sjøen i 2020

Andfjord Salmon er et lukket sjøanlegg som er senket til havnivå på land. Dette har 100 prosent gjennomstrømning med kontinuerlig fornying av friskt sjøvann. Dette skiller seg dermed fra tradisjonelle landbaserte anlegg som er basert på resirkulasjon med rensing av vann.

Byggestart er satt til tidlig 2019, og første fisk skal inn i anlegget i 2020. I første fase skal teknologien testes i ett basseng med ca. 1.000 tonn produksjon. Deretter skal det bygges totalt ti basseng-enheter som skal gi god plass med stabilt, oksygenrikt sjøvann for oppdrettsfisken.

Selskapet har sikret seg ytterligere arealer for vekst utover de første 10.000 tonn, noe som kan gjøre at Andfjord Salmon blir verdens største gjennomstrømningsanlegg for organisk oppdrett av atlantisk laks, sier finansdirektør Helge Krøgenes i Andfjord Salmon.