C-feed ble etablert i 2014 som en spin-off fra Sintef-miljøet. Selskapet produserer copepoder (hoppekreps) som brukes som startfôr til marine arter.

- Vi lager et unikt fôr som er egnet til marin fisk og reker, ikke ferskvannsarter. Copepoder /hoppekreps» er en naturlig næringsrik organisme som har et høyt nivå av Omega3, har riktig aminosyresammensetning og høyt innhold av vitaminer og taurin. Det bidrar til betydelig høyere overlevelse, vekst og kvalitet hos fiskeyngel, sier daglig leder Tore Remman i C-feed til IntraFish.

Forrige uke var han tilstede på konferansen Sats Marint i Bergen for å fortelle om erfaringer med bruk av copepoder (hoppekreps) til ulike fiskearter.

Ideen bak fôret kommer altså fra Sintef, som i en årrekke jobbet for å finne en løsning for å benytte copepoder til fôr.

Selger egg og levende dyr

C-feed sin produksjon går ut på å tilsette mikroalger og copepoder i en tank. Copepodene spiser alger, formerer seg og legger egg. Disse eggene selger selskapet til sine kunder, som klekker eggene før de benyttes som startfôr. Selskapet selger også levende dyr. Det er først og fremst det norske markedet, og etter hvert det britiske som kjøper levende dyr fra C-feed, forteller Remman.

- Intensiv produksjon av copepoder gir unike fortrinn med tanke på biosikkerhet og miljømessig bærekraft, ingen fangst eller bifangst, samt at produksjonen er stabil og skalerbar. Produksjonen skjer hele året, og leveransene skjer i takt med etterspørselen, påpeker Remman.

Han opplyser at selskapet har hatt et sterkt fokus på markedsutvikling de siste par årene. Selskapet har gjennomført 28 fôringsforsøk i 15 land på 18 arter de siste 3 årene. Selskapet har samarbeid med 12 forskningsinstitutter og to distributører.

- Forsøk på kaldtvannsartene kveite, torsk og berggylt har gitt økt overlevelse og vekst.

Daglig leder Tore Remman i C-feed. Foto: Vegard Solsletten

Tall han presenterer viser en økt overlevelse på 10-30 prosent og 20-50 prosent økt vekst for kveite ved bruk av copepoder som startfôr. Tilsvarende tall for torsk er 20-50 prosent bedre overlevelse og 25 prosent økt vekst. For berggylt er tallene enda bedre. Der har en sett 30-80 prosent økt overlevelse og 35-40 prosent økt vekst.

Også på rognkjeks viser bruk av startfôret gode resultater med tanke på overlevelse og vekst. Overlevelsen økte med 78 prosent, og gav 84 prosent større fisk ved bruk av Copepoder.

Varmtvannsarter

Selskapet har også gjennomført tilsvarende forsøk på varmtvannsarter som piggvar, seabream, greater amberjack, japanese yellowtail og tunfisk, også der med veldig oppløftende resultater.

- På de tre sistnevnte ser vi virkelig respons og det viser at startfôr er viktig for marine arter. Tunfisk, Seriola og Amber Jacks er noen av de artene som man spår en stor produksjon av i årene framover, men det forutsetter at man kan produsere fisken fra rogn-stadiet. Det kan man ved bruk av våre Copepoder.

C-feed har også estimert markedspotensialet for Copepoder til rundt 4,5 milliarder kroner i 2021.

- Det forutsetter imidlertid at copepoder benyttes som startfôr for all marin fisk og reker, påpeker Remman.

Han viser til at marine arter og reker er de etablerte markedene, og at norske/nord-europeiske arter er i sterk vekst.

- Nye arter under utvikling kommer raskere ved etablering av bedre fôr- og teknologiløsninger, mener han.

Estimatet på 4,5 milliarder kroner er fordelt på 3,5 milliarder kroner til reker, 600 millioner kroner til marine arter og 300 millioner kroner for nye arter.

- Vi ser også på andre muligheter for selskapet. Det går blant annet på produksjon av større copepoder og andre produkter. Vi produserer dessuten mye mikroalger, og har en unik kompetanse på det feltet. Vi ser derfor på om det kan være muligheter for å produsere store mengder mikroalger til bruk i fôr og helsekostprodukter. Et annet områder vi også har begynt å se på er om copepoder kan være bærer av vaksiner til fisk.

Økt aktivitet

Ved selskapets fabrikk i Vanvikan i Trøndelag har en nå fire egg-tanker. På et tilstøtende areal ønsker selskapet å utvide med ytterligere fire egg-tanker i 2019 og ti egg-tanker i 2020.

-Vi er dessuten i planleggingsfasen for å få etablert en ny fabrikk. Denne er sannsynligvis først aktuell etter 2021 en gang, men det tar tid å designe og bygge ny fabrikk. Så vi må begynne prosessen allerede nå, sier Remman til IntraFish.

Han sier at en foreløpig kun er i idé/tegningsfasen, og at en utvidelse av eksisterende bygningsmasse vil bli gjennomført først.

- Med en helt ny fabrikk så vil vi øke kapasiteten med 12-15 ganger sammenlignet med dagens kapasitet. Vi regner også med å effektivisere produksjonen betydelig, så dette kan nok bli langt høyere, sier han.

Dagens anlegg er i Vanvikan i Trøndelag, og Remman sier at en så langt det er mulig vil holde seg der, i og med at kompetansen i selskapet er plassert der.

- Vi ser også at produktet vårt enkelt kan eksporteres fra Vanvikan.

Han sier at en ny fabrikk vil koste flere 10-talls millioner kroner, men at en så langt ikke har noen nøyaktig sum.

- I mellomtiden bygger vi ut i eksisterende bygningsmasse, og dette i seg selv er anslått til å koste 30-35 millioner kroner. Vi jobber med kapitaliseringen av selskapet i disse dager og håper å lande nok kapital til å bygge ut de neste to årene med dette. Vi tror også at vi er i låneposisjon om ikke alt for lang tid, så dette blir nok en kombinert løsning, sier han.

Remman sier også at en fremdeles er usikker på om en vil fortsette drift i eksisterende lokaler dersom en etablerer seg i ny fabrikk.

- Det får tempoet i markedsutviklingen bestemme, sier han.