I dag drives det ikke fiske på mange av disse artene. Dersom fiskerne klarer å fange og konservere de mesopelagiske artene som