Vindkraft og bærekraft er blant temaene som blir tatt opp i dag. Fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen og statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen i Olje- og energidepartementet er blant dem som skal tale. Her kan