Fra før har direktoratet laget en oversikt som viser utløpet av samtlige strukturkvoter for de ulike fartøygruppene.