Da den nye arbeidsbåten «Sorus» skulle bygges, samlet både konstruktører og brukere seg i et virtuelt rom der de kunne gå gjennom båten lenge før den var ferdig.

- Hver enkelt kunne vandre rundt og inspisere båten, finne ut hvor håndtak, stoler og luker skal være. De kunne sjekke om ting virket fornuftig plassert, om høyden var rett og så videre, sier Sveier til Tekfisk.

Jobber med Pipefarm

I tillegg bruker sjømatselskapet VR til å teste ut ulike løsninger i konseptet Pipefarm, som de har søkt om utviklingstillatelser til. Pipefarm er et lukket, flytende lengdestrømsanlegg, der fisken skal gå frem til den er en kilo.

Slik ble Lerøys nye arbeidsbåt «Sorus». Foto: Lerøy

Lerøy har søkt om ni utviklingstillatelser for Pipefarm, men har foreløpig fått tildelt 450 tonn, som er mindre enn halvparten av en ordinær utviklingstillatelse.

- Vi venter fremdeles på andre året på at Fiskeridirektoratet skal behandle klagen, men jobber videre med prosjektet parallelt, sier Sveier.

Å bruke VR på et prosjekt som Pipefarm har vært nyttig, mener han.

- Det er en måte å kvalitetssikre at tegningene som er laget virkelig er slik vi ønsker dem. For folk som ikke ser slike tegninger daglig, kan det være utfordrende å lese, sier Sveier.

Dette er VR

  • En datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet.
  • De fleste «miljøene» med kunstig virkelighet omfatter både syns- og lydinntrykk og blir vist på en skjerm eller gjennom et spesielt stereoskopisk apparat.

Kilde: Wikipedia

Bygget i England

- Har dere gjort endringer etter at dere har brukt VR?

- Ja, vi har gjort mange endringer, men det er mer på detaljnivå: ting er flyttet, en luke har blitt mindre, en ny dør er satt inn.

- Er dette noe dere kommer til å bruke igjen?

- Ja, vi sparer oss for masse etterarbeid med å endre på det som blir laget.

Arbeidsbåten «Sorus» ble bygget i England, og levert i mai. Det er en 7,99 meter lang arbeids- og personellbåt, som skulle ha ulike funksjoner om bord.

- Den er nå på sjøen, og vi ble fornøyd. Det var kun noen små korreksjoner som måtte gjøres, sier Sveier.

Han mener VR er nyttig når store ting skal bygges.

- Det er ganske fascinerende, man kan gå tvers gjennom skrog, inn og ut av rom, og er virkelig om bord i båten og Pipefarmen. Det er en ny verden, i alle fall for oss som ikke sitter med konstruksjon til daglig, sier Sveier.

Illustrasjon av Pipefarm. Lerøy Seafood Group

Slapp flyturer

Det er Nagelld i Bergen som har levert VR-tjenestene til Lerøy. 

- De har spart seg for å gjøre feil de ikke hadde funnet før de hadde begynt å bygge. I stedet for at de måtte fly til England for å se på tegningene til båten flere ganger, kunne de se på dem her i Bergen, sier daglig leder Helge Bjordal i Nagelld til Tekfisk.

Så langt har de levert VR til to havbruksselskaper, Lerøy og Lingalaks.

- Vi har gjort det på to forskjellige måter. Mens Lerøy har brukt VR på utviklingsprosjekter, har vi laget to visningssentre for Hardanger Akvasenter. Der har vi VR som viser et komplett anlegg med fôrflåte, merder og arbeidsbåt, som er beregnet brukt på visningssenteret for de som kommer på besøk, sier Bjordal.

Eget VR-rom

Han tror VR vil bli brukt i økende grad fremover. Sammen med Mekatronikk, Maritime Bergen og Rainfall har de bygget et visningsrom for VR kalt Bergen Holodeck. Her kan bedrifter og andre komme og teste ut teknologien i praksis.  

- Det er et permanent rom som alltid er online, og alltid klar for å vise VR, sier Bjordal.

Også Multiconsult på Stord har tatt i bruk et eget VR-rom.

- Når en bruker VR i prosjekteringen, luker en ut feil og mangler før byggingen starter. Målet er å få bedre og ofte billigere løsninger, sa avdelingsleder Erlend Kent i Multiconsult på Stord