På årsmøtet til Nordland Fylkes Fiskarlag var styret innstilt på å fremme et forslag om