Etter valg er lederduoen i det nye styret i salgslaget som følger: Lars Ove Stenevik, styreleder og Jan-Erik Johnsen, gjenvalgt nestleder.

Øvrige styremedlemmer fra ringnot er:

* Eirin Roaldsen (gjenvalgt for 1 år)

* Henning Veibust (ikke på valg)

* Marius Ytterstad (ikke på valg)

* Anders Remøy (ikke på valg)

Styremedlemmer fra gruppen trål ble:

* Stig Arne Sævik (ny)

* Kjell Svanes (ikke på valg)

Styremedlemmer fra kyst er:

* Einar Helge Meløysund ( ny)

* Rune Hovden (gjenvalgt)

* Geir Stuve Rommetveit (ikke på valg)

* Jan-Erik Johnsen (ikke på valg)

Georg Wastian (ikke på valg) er fortsatt de ansattes representant i styret.