Innovasjonsprisen blir utdelt i regi av Nor-Fishing og belønner aktører i fiskeri- og havbruksnæringen som utvikler nyskapende produkter eller tjenester. Vinneren stikker av med ære, et diplom og en pengegave på 100.000 kroner. 

I år mottok Nor-Fishing i alt 14 søknader fra Norge og utlandet.

HER ER DE TRE FINALISTENE:

Stor fiskebåt, lite forurensning

Liegruppen Fiskeri og Salt Ship Design har samarbeidet om

. Da de to selskapene utarbeidet designet av den nye ringnotsnurperen, var miljøvennlighet viktigst. Det høyteknologiske fartøyet skal leveres første kvartal i 2020.

I nye «Libas» er dieselmotoren byttet ut med en dual fuel hovedmotor som drives av LNG (flytende naturgass), men samtidig kan drives med diesel og en stor batteripakke med et maksimalt energiinnhold på 500 kWh.

Motoren er dimensjonert for å dekke både propulsjons - og elektrisk effektbehov ved normal operasjon. 

Ringnotsfartøyet kommer også til å ha et «bølgekraftverk» om bord. Det blir installert to turbiner i stabiliseringstanken på skipet som lager strøm ut av bølgene i tanken. Denne strømmen blir tatt opp i skipssystemet og kan brukes direkte eller til å lade opp batteribanken.

Nybygget blir 86 meter langt og 17,80 meter bredt og skal bygges ved Cemre i Tyrkia.

I skrivende stund har Liegruppen informert Fiskeribladet om at skipet blir utrustet som snurper, og for både singel- og dobbelttrål.

Samlet, er det beregnet at disse miljøvennlige systemene vil redusere drivstoffbruket med 15 prosent, NOx-gassutslippet med rundt 80 prosent, og CO2-utslippet med 24 prosent.

Nytt trålsystem med effektiv fangsthåndtering

Stø Technology fra Hareid sitt nye fangsthåndteringssystem i trålfiske er en av de nominerte. Systemet har fått navnet TRAWL 2.0 og skal bekjempe kvalitetsutfordringene i tradisjonelt trålfiske. 

Teknologien legger til rette for henting av fangst fra trålen uten at selve trålingen må avbrytes. Slik kan tråleren sikres en kontinuerlig og langt jevnere råvaretilgang enn med dagens teknologi. Når systemet ikke henter fangst, kan den også brukes til fiskeleting og trålovervåkning.

- Vi vil lette mer på sløret under Nor-Fishing, men jeg kan si så mye at med denne teknologien vil tråleren kunne få opp fangsten hyppigere enn før - praktisk talt uten skader eller kvalitetstap, og med optimal dyrevelferd. Selve fiskeriet vil bli 15 til 20 prosent mer effektivt med en vesentlig reduksjon av dagens slitasje på bruket. I tillegg vil en kunne innkassere en betydelig redusert risiko for mannskapet om bord i tråleren, sier daglig leder i Stø Technology, Arne O. Flø, i en pressemelding. 

Stopper hvalen i Sørishavet

Selskapet Sago Solutions AS fra Stord har utviklet et nytt fangstsikringssystem for linefiske. Systemet er spesielt egnet for tannfiskfiske i Sørishavet, hvor linefiskere har problemer med at hval som spekkhogger og spermasetthval forsyner seg av fisken på linen.

Problemet er så stort at det truer bærekraften i deler av bransjen og i noen tilfeller kan hvaler spise opp 75 prosent av fangsten.

Blåkveitefiskere i Vesterålen har de siste årene sett tendenser til den samme utfordringen.

Fangstsikringssystemet har fått navnet Sago Extreme og er en aliminiumskonstruksjon som beskytter fisken. Konseptet kombinerer prinsipper fra konvensjonelle teiner med autolinesystem. Linen føres gjennom Sago Extreme på samme måten som en zip-line. Den av-angler og samler opp fangsten på havbunnen samtidig som små hull i teinen slipper løs undermålsfisk.

Innovasjonsprisen deles ut av Fiskeriminister Per Sandberg på Nor-Fishings åpningsdag tirsdag 21. august.