Fiskeridirektoratet har nå lagt ut liste over hvilke fartøy som har søkt om å få delta i størjefisket i år. Listene under viser påmeldte fartøy som fisker med enten not eller line - og fartøyene er listet opp i tilfeldig rekkefølge.

Trekning i morgen

Fiskeridirektoratet vil foreta en trekning av hvilke fartøy som faktisk får delta i fiskeriet senest onsdag 25. mars. Totalt vil det bli gitt kvote til 11 fartøy.

Direktoratet viser til at dersom det er noen som har meldt seg på innen fristen, men ikke ser sitt fartøy på listen, om å ta kontakt med dem.

Fartøy som fisker med not og som er under 40 meter

Fartøynavn

Registreringsnummer

Lengde

Bluefin

SF-12-F

34,79

Orfjord

M-58-AV

34,85

Hillersøy

SF-246-A

36,5

Vestbris

SF-50-G

30

Albacore

SF-3-A

26,13

Vesterhav

SF-1-A

38,55

Spjæringen

Ø-300-H

27,91

Sjarmør

SF-17-SU

36,34

Fartøy som fisker med not og som er over 40 meter

Fartøynavn

Registreingsnummer

Lengde

Brenholm

H-1-BN

75,4

Fartøy som fisker med line

Fartøynavn

Registreringsnummer

Lengde

Rosøy

SF-25-S

10,62

Pilen

M-16-SM

10,02

Havbris

M-55-SM

7,98

Ine Marie

F-77-G

10,96

Ann Sofie

Ø-123-H

14,96

Tare

Under bygging

12,46

Fugløybuen

N-328-G

18,02

Kari

TR-42-F

10,03

311 tonn

Norsk totalkvote i 2020 er på 311,95 tonn. Av dette går 256 tonn til ringnotfartøy og 19 tonn til linefartøy. Det er også avsatt 24,95 tonn til bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter i 2020. Det er avsatt totalt 6 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske i 2020, og 6 tonn er avsatt til forskning på makrellstørje.

Fritidsfiske

I fjor ble det åpnet for et begrenset fritidsfiske med formål om å merke og slippe ut fisken. Merker festes på størjen, og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses . Det åpnes opp for et utvidet fritidsfiske på makrellstørje i 2020, der deltakelsen forutsetter nødvendig godkjenning fra Fiskeridirektoratet.