Det er bare litt over ett år siden franske Primex International fikk .Siden har snøballen rullet fort. Nå begynner verdens mest moderne filetfabrikk