På Trøndelagsmøtet uttalte direktøren for NHO i Trøndelag, Merethe Storødegård, at næringslivet i Trøndelag er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å gå rundt.– Dette gjelder spesielt