Embetsverk og politikere i Oslo vet lite om hva endringer i økosystemet kan føre til for muligheten til å kunne