Regjeringen lyser ut inntil 13,5 millioner kroner i støtte til digital kompetanse i havrelaterte utdanninger, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Grønn teknologi og høy kompetanse kan gjøre havnæringene til en motor i det grønne skiftet, samtidig som det kan sikre arbeidsplasser fra nord til sør langs hele kysten, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

For å gjøre studentene i stand til å ta i bruk ny teknologi og arbeidsmåter som følger av digitalisering, vil regjeringen styrke den digital kompetansen i havrelaterte utdanninger.

Departementet opplyser at målet med utlysningen er at fagskoler, universiteter og høyskoler skal utdanne studenter innen marine, maritime og petroleumsrelaterte fag med digital kompetanse i tråd med arbeidslivets fremtidige behov.