Det viser nye simuleringer fra Havforskningsinstituttet. Forskerne har sett på hva som skjer med lakselus som kommer fra anlegg opp til 30 nautiske mil fra kysten.

– Vi ser at lakselus fra åpne anlegg plassert ute til havs, kan smitte både oppdrettsfisk og villfisk langs kysten, sier Bjørn Ådlandsvik, forsker ved Havforskingsinstituttet i en melding.

Han understreker at hvis en vil ha oppdrettsanlegg i disse områdene, er det nødvendig å ta hensyn til havstrømmene for å unngå smitte.

Virtuelle lokaliteter

Når det gjelder anlegg mellom 30 og 60 nautiske mil fra land, er situasjonen litt annerledes.

– Lakselus som blir sluppet ut fra anlegg i dette området vil som hovedregel ikke bli ført inn til kysten, men de kan likevel smitte fisk i andre havanlegg, sier Ådlandsvik.

Havforskningsinstituttet har gjennomført modelleringen på oppdrag fra Fiskeridirektoratet. Målet var å se hvor strømmene frakter lakselus fra oppdrettsanlegg som blir plassert ute i havet.

– I modellene kan vi legge inn virtuelle lokaliteter, altså mulige lokaliteter som ikke finnes i virkeligheten, og se hvor lus fra disse anleggene blir fraktet, sier forskeren.

Fraktes langt

Av ulik smitte fra oppdrettsanlegg er det lakselus som vert fraktet lengst med strømmen. Fra den klekker fra eggene som henger i en streng fra moren, kan de drive med strømmen i flere uker før de er klare for å finne seg en vert.

Om lusen i løpet av denne vekstperioden blir fraktet inn til kysten i samme periode som sjøørreten er på beitevandring eller når lakseungene svømmer ut fra elvene på beitevandringen til havet, kan det være uheldig, ifølge forskeren.

– Da vil de små lusene feste seg på villfisken og starte på livsfasen som innebærer at de spiser fiskeskinn, sier Ådlandsvik i meldingen.