Fredag forrige uke ble det varslet om brann i krabbebåten "Arctic Wolf" som lå på slippen til Havøysund Patentslipp. Det tok nesten et døgn å få slukket brannen, men nå driftes det som normalt igjen ved slippen.

Det skriver iFinnmark.

- Det er kun båten som brant og dokken som er sperret av. Vi fikk ingen skader på dokkbygget eller andre steder. Så det var hell i uhell at ingen andre områder ble skadet, sier daglig leder Bernth R. Sjursen til avisen.

Sjursen berømmer brann- og redningsmannskap for at skadene ikke ble mer alvorlige.