– Foreløpig vet vi lite om konsekvensene av mineralutvinning til havs, sier professor