Havforskningsinstituttets arbeid med å risikovurdere norsk fiskeoppdrett var en viktig faktor da de fikk oppgaven med å lede en ny arbeidsgruppe, skriver instituttet på sine hjemmesider.

Arbeidet er i regi av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) og ledes av forsker Ellen Sofie Grefsrud. Hun er redaktør for «Risikovurdering norsk fiskeoppdrett».

Kvalitetsikrer metoder

En tidligere arbeidsgruppe har gitt en oversikt over de viktigste miljøpåvirkningene fra oppdrett og hvordan disse forvaltes i de deltakende landene i Europa og Nord-Amerika i tillegg til Kina.

I den nye arbeidsgruppen skal de se på metoder for risikovurdering.

– Ved hjelp av ICES får vi nå mulighet til å vise framgangsmåten vi har valgt å bruke i risikovurderingen vår, samtidig som vi får en internasjonal gjennomgang av metodene våre, sier Grefsrud i meldingen.

Felles plattform

Norge er det eneste landet der det årlig blir gjennomført en risikovurdering av miljøeffekter og fiskevelferd i oppdrettsnæringen.

Gruppen skal blant annet se på mulighetene for å finne en felles plattform for hvordan risikovurderinger bør gjøres i fremtiden.