Det er særlig evnen til omstilling og innovasjon den nye arbeidsgiveren trekker frem når de i en pressemelding presenterer sin nye kollega.


Les også: Nå skal endelig «Dr. Fridtjof Nansen» på tokt igjen


– Vi hadde den luksusen at det var stor pågang av vel kvalifiserte søkjarar til stillinga. Vi har tatt oss god tid med tilsettinga, og er trygge på at Inge André Utåker er rett person for jobben. Han har med seg høgaktuell kunnskap frå maritim sektor i tillegg til verdifull erfaring frå felt og ulike leiarstillingar i Forsvaret, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne i meldingen.

Inge André Utåker er ny rederisjef for Havforskningsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet

Drifter både egne og andres fartøy

Havforskningsinstituttet drifter og bemanner både «G.O. Sars», «Johan Hjort», «G.M. Dannevig» og «Kristine Bonnevie». I tillegg til dette har rederiavdelingen ansvaret for bemanning av Universitetet i Bergen sitt «Hans Brattström», Norad sitt «Dr. Fridtjof Nansen», i tillegg til «Kronprins Haakon» som blir eid av Norsk Polarinstitutt.


Les også: Fire verft har levert tilbud på nytt kystgående forskningsfartøy


Kompetanse og erfaring med miljøriktig teknologi har veid tungt for valget av 57-årige Utåker. De siste ni årene har han ledet ferge- og hurtigbåtrederiet Norled. I 2019 tok de i bruk verdens første hel-elektriske bilferge, MF «Ampere». Etter en litt trøblete start, er den i dag en viktig del av stamveien over Sognesjøen i Vestland. Utåker har også lang fartstid i Forsvaret.

Drar veksler på egne erfaring

Utåker uttaler selv at han vil dra veksler på den kompetansen han har med seg på både klimakrav og ny teknologi i Norled. En del av problemstillingene er like, mener han, men er samtidig bevisst på at mye vil være både nytt og ulikt på et forskningsinstitutt.


Les også: Nå skal Havforskningsinstituttet ruste opp flåten


– Den lange og grundige prosessen har vore inspirerande, og har gjort meg endå meir sikker på at dette er eit riktig val, sier Utåker i meldingen.

Stillingen ble lyst ut i høst, og de som søkte seg til stillingen søkte seg også til en avdeling som er sentral i utviklingsarbeid med blant annet selvgående farkoster.