Instituttet anbefaler også at en har en forsiktig tilnærming til vindmøller i sørlige nordsjøen, men har ikke innvendinger mot å åpne Utsira Nord. Det melder HI i en pressemelding tirsdag.

HIs vurdering

HI lister følgende som viktigste punkt i sitt høringssvar til regjeringens forslag om å åpne havområdene Utsira Nord vest for Haugesund og Sandskallen–Sørøya Nord utenfor Hammerfest. I tillegg har HI gitt innspill om området Sørlige Nordsjø II:

  • Sandskallen–Sørøya bør ikke åpnes for utbygging. Området ligger inntil et av verdens nordligste registrerte korallrev, og innenfor gyteområdene for lodde og gytevandringsområde for torsk.
  • Utsira Nord er bedre egnet for flytende vindkraftanlegg på grunn av dybden. HI har ikke innvendinger mot å åpne dette området.
  • Sørlige Nordsjø II overlapper delvis med gytefelt for tobis. HI tilrår at det ikke åpnes for utbygging i konfliktområdene, men har ikke innvendinger mot å åpne resten av området.

Trenger kunnskap

– Vi er positive til at en kan produsere fornybar energi fra havet, men det er viktig å vite hvordan slike anlegg påvirkar det marine miljøet, slik at vi kan minimere eventuelle utilsiktede konsekvenser.

Det sier Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør for akvakultur, miljø og teknologi ved HI, i meldingen.

– Vi vet en del i dag, men trenger mer kunnskap for å sikre bærekraftig bruk av havet. Vi tilrår derfor flere effektstudier og detaljert kartlegging av områdene som foreslås åpnet, samt overvåkning av miljøpåvirkningen både før, under og etter en eventuell utbygging, sier Taranger.