Bindal kommune har foreslått å regulere 460.000 kvadratmeter på 300 meters dyp i Tosenfjorden som sjødeponi for en planlagt gullgruve. Tosenfjorden går gjennom Brønnøy og Bindal kommune i Nordland. Avgangsmassene vil utgjøre om lag 200.000 tonn i året, i 10-15 år.

Havforskningsinstituttet mener imidlertid at kunnskapen som ligger til grunn for konsekvensutredningen har store mangler, og er utdatert. Instituttet fraråder sjødeponi i sin høringsuttalelse.

– Store mangler

– For å utvinne gullet, er planen å male berget til fint støv og sentrifugere ut de tyngre gullkornene fra malmen.