Havforskningsinstituttet har iverksatt en del tiltak for å redusere smittefaren ved korona, opplyser instituttet på sine nettsider. De har i liket med Sildesalgslaget og Fiskeridirektortet innført hjemmekontor for ansatte, og følger ellers råd fra helsemyndighetene.

Tokt-, felt- og laboratorievirksomhet ved instituttet fortsetter som før.

«Men noen aktiviteter blir påvirket av smittefaren. En av dem er det årlige forskermøtet mellom norske og russiske forskere som er utsatt. I tillegg er andre større møter og arrangementer i regi av HI også avlyst eller utsatt», opplyses det.