I et møte med fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) forrige tirsdag, kom flere aktører med innspill om hvordan de kan hjelpe næringen å komme raskere på bena etter algekatastrofen, som rammet oppdrettere i Nordland og Troms. Aktører på møtet kom også med innspill på hvordan man kan begrense konsekvenser av en eventuell ny algeoppblomstring.

Ønsker flere observasjoner

I et innspill fra Havforskningsinstituttet (HI) til departementet kommer det frem at de ønsker mer forskning og bedre overvåkning av havet, slik at det er mulig å få forhåndsvarsel dersom eksempelvis en algeoppblomstring er i emning.