Det viser en rapport utarbeidet av Havforskningsinstituttet. Forskernes konklusjon blir nå med videre arbeid mot uønskede miljøeffekter fra havbruksnæringen. Det er Fiskeridirektoratet som er oppdragsgiver for undersøkelsen, skriver de på egne nettsider.

Stridstema i nord

Massedød av blant annet reker har lenge vært et stridstema, særlig i nord. Problemet er trolig sammensatt, med både klima og oppdrettsaktivitet som påvirkere.

Havbruksnæringen har fått mye av skylden i debatten som har rast. Delvis uforskyldt, mener noen.

Fjorder fri for både oppdrett og reker har også fått forskerne til å forske på om stigende havtemperaturer kan ta del i skyldspørsmålet.

Forskerne vet også lite om hvor store de kystnære krillbestandene er, og hvor stor del av stammen som dør.

Nytt regelverk

Rapporten om medisinbruk kommer samtidig med at nytt et regelverk om bruk og utslipp av legemidler er på høring. Der tidligere regler kun har omfattet lakselusmidler, kan de nye reglene gjelde for legemidler generelt. Direktoratet har nylig publisert veiledere for næringen.

Forskernes rapport baserer seg på 90 hendelser, som er analysert og vurdert for skadevirkning. I tre tilfeller ble det sannsynliggjort følgeskader av utslippene, og i flere andre kunne det ikke utelukkes at legemidlene var skyld i skader.

Det er oppdretterne selv som rapporterer om avlusning, og dette ligger offentlig tilgjengelig.

Det er særlig krill som har vært i søkelyset til forskerne, skriver Havforskningsinstituttet på egne hjemmesider. I 11 av 79 tilfeller av massedød var det samtidig registrert lusebehandling innenfor 10 kilometer. Bare tre av disse viste seg å sammenfalle med simulering av havstrømmer.

Ingen konklusjon om blant annet reker

I de tre tilfellene mener forskerne det var sannsynlig at krill sammenheng. Rapporten har ikke gitt entydige svar på om andre arter rammes på samme nivå.

Både raudåte og krill er arter som man er usikker på om blir skadelidende av medisinbruk fra oppdrett.

Fiskeridirektoratet har prioritert tilsyn av utslipp etter en kampanje i årene 2019 til 2020. I dag har Akvakulturtilsynet slike tilsyn som fast oppgave.