Etter å ha gjort gode registreringer på yttersida av Lofoten, og fått om bord både gyteklar og utgytt skrei i dette området, har det blitt lite fangst og lite å se på loddet for Skreitoktet ved Røst, og nå senest på innersida av lofotodden.

– Det har vært som forventet på innersida, og der ser vi det samme som fiskerne har meldt. Vi hadde nok forventet å se mer ved Røst, men også der var det lite å se, forteller toktleder Edvin Fuglebakk.