I fjor var det et enormt stort trykk på problematikken plast i havet.

– Det er umulig å si noe fornuftig om at situasjonen har blitt bedre fra i fjor til i år siden vi mangler en felles standard til å måle plast i havet, sier forsker Bjørn Ivar Grøsvik i Havforskningsinstituttet, HI.

Plastforsøpling av havet

Grøsvik sier HI, Polarinstituttet og Miljødirektoratet samarbeider med en del russiske institusjoner om å få til et system for overvåking av plast i Barentshavet.