Beskjeden til fjordsildfiskerne i nord er den samme, send gjerne inn prøver til Havforskningsinstituttet for å få avklart hva slags sild