I 1972 ble det forbudt med reketrål i Tana- og Porsangerfjorden. Dersom fjordene skal åpnes for bunntråling igjen, anbefaler Havforskningsinstituttet at kun ytre del av Porsangerfjorden åpnes og at Tanafjorden forblir stengt. Det skriver instituttet på sine nettsider.

– Et utrålt område er unikt og verdifullt, både fra et verneperspektiv og fra et vitenskapelig perspektiv. Det gjør at vi kan studere hvordan bunntråling påvirker fiskesamfunnet og økosystemet, sier forsker Guldborg Søvik.

Sårbare habitater

Norge har internasjonale forpliktelser til å ta vare på sårbare habitater og økosystem.

Prosjektet «Porsangerfjorden tilbake til livet (P2.0)» eies av Porsanger kommune, og har som mål å bygge opp igjen bunnfiskbestandene i Porsangerfjorden. Porsanger kommune ønsker å stenge indre og østlige deler av fjorden for å nå dette målet.

Unikt

Havforskningsinstituttet anbefaler derfor at Porsangerfjorden kun åpnes utenfor terskelen «Ryggen», litt nord for Lille-Tamsøya.

HI anbefaler at det i forkant av en eventuell åpning for reketråling i et område gjennomføres en grundig habitat- og bunnkartlegging av både bunndyrsamfunn og sedimenter.

– Dette er spesielt viktig dersom det bestemmes at Tanafjorden skal åpnes. Om ytre Porsangerfjorden åpnes, må sårbare habitater kartlegges bedre her, sier Søvik.

– Vårt klare råd er at områder med sårbare arter og bunnsamfunn ikke bør åpnes for tråling, sier Søvik.

HI anbefaler at Tanafjorden forblir stengt for reketrålfiske for å bevare en utrålt fjord, noe som er unikt i norsk sammenheng.