Havforskningsinstituttet har blitt bedt av Fiskeridirektoratet å vurdere om det er biologisk forsvarlig å åpne opp hele eller deler av området i Vikna som ble stengt for tarehøsting i 2015. Den gang ble området stengt som et føre var-tiltak i påvente av mer kunnskap om tareskogens betydning for gyteaktiviteten til torsk.

Begrenset effekt

Konklusjonen er at det er biologisk forsvarlig å åpne for begrenset tarehøsting, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Anbefalingen kommer nå på bakgrunn av resultatene fra studier som HI har gjennomført. I perioden 2017-2019 har Havforskningsinstituttet gjennomført studier før og etter forsøkstråling i området.

Studiene konkluderer med at den samlede effekten på økosystemet etter taretråling er begrenset.

Området rundt Vikna tiltrekker seg store mengder gytetorsk. Etter å ha gjennomført eggundersøkelser, konkluderer forskerne med at det ikke var indikasjoner på at det var blitt mindre egg i området hvor det var høstet tare, eller at torskens gyteaktivitet var påvirket.

Høringssvaret kan du lese her.