Pelagisk Forening ber om at ringnotfartøy, kystnotfartøy og SUK-fartøy over 28 meter får fiske makrell innenfor fjordlinjene.

– Uten en fiskeriavtale med UK, går det trolig mot at norske fiskere får store vanskeligheter med å fiske kvotene sine. For å redusere risikoen for det, ber vi om å få slippe til innenfor fjordlinjene, sier styreleder Kristian Sandtorv i Pelagisk Forening.

Småflåtens tumleplass

Fjordlinjene omfatter hele kysten nord for Stad og er trukket opp for å beskytte fiskebestander som ikke er kvoteregulerte.