Pelagisk Forening ber om at ringnotfartøy, kystnotfartøy og SUK-fartøy over 28 meter får fiske makrell innenfor fjordlinjene. – Uten en fiskeriavtale med UK,