Havfisk, Norges største trålrederi, har prioritert sei og uer på tidligsommeren, og har fisket rundt 20 prosent mer sei i nord enn på samme tid i fjor. 

– Det har vært et positivt seifiske med god tilgang på trål, sier driftsdirektør Ronny Vågsholm, som ikke er i tvil om at de skal komme i havn med kvotene.

– Men seiprisene kunne gjerne vært bedre. De har gått litt opp og ned, sier Vågsholm.

Havfisk-trålerne