Lerøy-konsernet endte på et driftsresultat på 769 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Dette er en nedgang på 179 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Dette er også lavere enn ventet.

På forhånd var det forventet at Lerøy skulle ende på et operasjonelt driftsresultat på 796 millioner kroner i årets siste kvartal. Dette var snittet av estimater fra sju meglerhus, som ble hentet inn av Infront for TDN Direkt.

Driftsinntektene ble estimert til 5,357 milliarder kroner av de sju meglerhusene.