Ifølge en beregning gjort av Kontali Analyse, vil kystkommunene helt siden de begynte å «få» penger fra lakseoppdrettsselskapene i