Konflikten har skjerpet seg over år og blir stadig mer tilspisset, for ikke å si ondartet. Det plager meg.

Motsetningene er blitt tydeligere etter en debatt som har rast på intrafish.no.

Det var eieren av leverandørselskapet Stim, Jim-Roger Nordly, som bevisst provoserte ved å beskylde norske bønder for å drive statsfinansiert hobby-virksomhet. Og han har fått så ørene suser av Trygve Slagsvold Vedum som er Norges neste statsminister (kanskje), Bondelaget og Norske lakseelver.

Det ligger kanskje djupkultur i bunnen. Fiske er et risikobasert yrke. Lakseoppdrett likeså; man tar sjanser. Bonden er gjerne konservativ og traust. Et kompromiss langs kysten var feskarbonden. Men hun fins ikke lenger.

Havbruk skulle bli ei attåtnæring til jordbruk. Men i stedet er lakseoppdrett blitt et suksesseventyr uten sidestykke i norsk industrihistorie. Og nå kommer laksenæringa og ber bøndene pelle seg av banen: Importvernet må vike for markedsadgang for laks.

Tidene endrer seg. Nå står by mot land, ikke hand i hand: «Urbaniseringen vil fortsette. Fraflyttingen kan neppe stanses. Og arbeidsplasser på bygda er neppe så viktig som politikerne … skal ha det til, skriver kommentator Andreas Slettholm i Oslo-avisen Aftenposten. Tittelen på artikkelen er «Polarisering mellom by og bygd? Ja, takk!».

Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i samme Oslo-avis ønsker «en politikk for nedbygging av distriktene».

Forslaget om grunnrente-skatt på havbruk kan ses i dette sentrum-periferi-perspektivet. Riktignok er forslaget lagt i en skuff, men skuffer kan åpnes.

Da debatten raste som verst, advarte Geir Ove Ystmark mot et skatteregime som ilegger utvalgte distriktsnæringer tregangen i skatt for å gi urbane næringer som eiendom og finans skattelette. Ystmark er sjef for oppdretternes bransjeorganisasjon, Sjømat Norge.

Sterke urbane krefter ønsker å svekke distriktenes innflytelse på norsk politikk. Næringene i distriktsnorge kan ha felles interesse av å stå imot.

Men enkelt blir det ikke.

Nordly beskylder landbrukets folk for å drive et utspekulert angrep på sjømatnæringa: «Fra sine lokaler i Landbrukets Hus i Oslo finansierer Bondelaget den såkalte næringsorganisasjonen Norske Lakseelver som holder til på samme sted. Norske Lakseelver … har hatt som sin fremste oppgave å fortelle hvor galt det står til med den norske villaksen og at dette er oppdrettsnæringens skyld. Denne feilinformasjonen har vært den viktigste årsaken til begrensninger i havbrukets vekstmuligheter de siste årene.»

Er det bare en konspirasjonsteori? Heldigvis er Norge det eneste landet i verden der konspirasjoner ikke fins.

Pål Mugaas og Sigrid Hytterød i Norske lakseelver svarer på angrepet i et innlegg hos IntraFish: «… hva sier du Jim-Roger? Skal vi … skape en framtidsretta sjømatnasjon som alle kan være stolte av? Skal vi lukke alle merdene innen 2030?»

Sp-leder Vedum, som leder landets største politiske parti, advarer mot å angripe landbrukets behov for beskyttelse mot import.

Det drar seg til på vei inn i det nye året, som om vi ikke hadde nok med covid og brexit. Men journalister får da nok å skrive om.