Gjennomsnittlig verdiskaping per årsverk i havbruksnæringen kom i 2016 for