Kristoffersen Kort & Godt Røkt

I Ålesund er det startet et nytt enkeltpersonforetak som skal drive produksjon av ferdigmat, fremstilling av røkt fisk for videresalg. Jan Kristoffersen er innehaver av det nye foretaket.

Havbrott AS

I Andenes i Andøy kommune er det startet et nytt aksjeselskap med 30.000 kroner i aksjekapital. Selskapet skal drive fiske og fangst, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette, herunder å delta i andre selskaper. Daglig leder er Rune Paulsen som også er styreleder.

Tomma Laks Invest AS

I Husby I Nesna er det startet et nytt aksjeselskap som skal eie aksjer i andre selskap med videre. Aksjekapitalen er på 170.000 kroner. Tom Erik Aasjord er styrets leder. Styremedlemmer er Kjell Dahl, Dag Ivar Dahl og Bjørn Helge Hjartåker.