Den 21 meter lange kystfiskebåten «Fay» drev linefiske nord for Honningsvåg da den gikk ned 28. desember 2019. Årsaken til forliset var vannfylling gjennom setteluka, og fylling videre inn i fartøyet.

Alle de 12 om bord ble berget i en vellykket redningsoperasjon, men «Fay» har etter forliset hatt en sentral plass i den pågående debatten om paragrafbåter og sikkerhet i denne delen av flåten.

Oppfylte ikke krav til stabilitet

I sin rapport viser Havarikommisjonen til at det oppsto en strømstans om bord under setting av line og det var ikke mulig for mannskapet å lukke setteluken lokalt ved dødt skip. Videre peker kommisjonen på at nødlukking fra styrhuset ikke ble aktivert.

«Undersøkelsen har avdekket at de godkjente stabilitetsberegningene til Fay ikke oppfylte kravene til stabilitet», slås det fast i rapporten.

Videre mener kommisjonen at situasjonen under havariet ikke ga mannskapet noen mulighet til å nødlukke setteluka lokalt, og at luka i praksis måtte nødlukkes fra bro.

Forlis kunne vært unngått

«Det er Havarikommisjonens oppfatning at dersom luka hadde blitt stengt tidlig i hendelsesforløpet ville ikke fartøyet forlist. Verken setteluka i egnerommet eller lukene i dragerommet ble regnet som fyllingspunkt, og tilhørende volum ble dermed ikke tatt ut av oppdriften i stabilitetsberegningene», heter det i rapporten.

Havarikommisjonens vurdering er at slik fartøyet ble satt i drift, ville det ikke vært mulig å operere det innenfor rammene av forskrift om fiskefartøy på 15 meter og derover.

Kommisjonen mener barrierene for å forhindre at stabilitetsberegningene ikke oppfyller forskriftskravene, og at de er for svake.

Totalt fremmer Havarikommisjonen ni sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen. Mer info om sikkerhetstilrådingene finner du HER.

Fiskeribladet oppdaterer saken.