Når Statens havarikommisjon nå skal gå inn og undersøke sjøulykken med fiskebåten «Stian-Andrè» som sank ved en kai i Øksfjord,