I et innlegg på nettsiden til Fiskeribladet kommenterer administrerende direktør Egil Magne Haugstad i Pelagia et

.

Her går Haugstad hardt ut mot Norges Sildesalgslag og Audun Maråk i Fiskebåt.

Løper for eierne

– Audun Maråk og Sildelaget har aldri hatt det store bildet. De løper kun som lojale tjenere for de privilegerte eierne sine. Inger-Marie peker på at når norsk industri ikke en gang får mulighet til å by på norske ressurser, fordi Sildelaget dikterer at slik skal det være, så vil mindre av de norske felles fiskeressursene gå til Norge, skriver Haugstad.

Han