Han håper det samme skjer når havvindindustrien skal plassere sine massive turbiner til havs.

Haugland sitter i rådet for Senter for Hav og Arktis og har blant annet tatt til orde for prosjektet knyttet til «Sameksistens på havet», som ble presentert torsdag.

- Bakgrunnen er selvsagt vår bekymring for at nye næringer vil utfordre fiskerinæringa sin bruk av disse arealene og hvis vi ikke har gode systemer for hvordan nye næringer skal tilpasse seg eksisterende næringer, så er det stor risiko for at fiskerinæringa vil tape på det, utdyper han overfor Fiskeribladet.