Han håper det samme skjer når havvindindustrien skal plassere sine massive turbiner til havs. Haugland