Reidar Nilsen, tidligere leder i Norges Fiskarlag og Hasvikværing, er fornøyd med at fiskerne i hans hjemfylke nå får adgang til å fiske kongekrabbe i Øst-Finnmark.

Skryt og honnør

- Jeg må skryte av næringskomiteen. Og Strifeldt fortjener også kjempehonnør for det han har fått gjennom for fiskerne i Vest-Finnmark. Det er sånne folk vi trenger på Stortinget, mener Nilsen.

Han viser da til stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) som fremmet forslaget.

- Det kan ikke bare ses på som stammesanking fra Frp da - enkelte påpeker at dette er et benkeforslag som ikke er tilstrekkelig utredet?

- Nei, dette er jo en sak som Høyre og Frank Bakke-Jensen tok opp i sin tid.